Klauzula rodo


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

INFORMUJEMY, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Złotowski Dom Kultury, al. Piasta 26 , 77-400 Złotów, reprezentuje go 
Dyrektor – Beata Reszka-Sygiel

email: biuro@zdk.zlotow.pl

tel: 67 349 47 77

Inspektorem ochrony danych w Złotowskim Domu Kultury w Złotowie jest: Alicja Mendyk ul. Łowiecka 1, 77-400 Złotów;
tel: 500 329 056;

email: am-iod@wp.pl

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem Złotowskiego Domu Kultury.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych ze statutową działalnością Złotowskiego Domu Kultury.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,

podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Złotowskiego Domu Kultury.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Emilia Pietrzak
Data wytworzenia 2020-02-12
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-02-12 10:09:21
Ostatnio zaktualizował Emilia Pietrzak
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-02 10:16:22
Liczba wyświetleń 242
Historia zmian ZOBACZ